Pristupnice

Člansto u Udruzi Veterana 150. brigade HV regulirano je odredbama Statuta Udruge. Članom Udruge može postati: Svaki sudionik Domovinskog rata, pripadnik 150. brigade, koji je u Domovinskom ratu sudjelovao...

Statut

Temeljem članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN broj 74, od 18. lipnja 2014.), Skupština Udruge veterana Domovinskog rata 150. brigade na  11.redovnoj sjednici održanoj  22. rujna  2015....