Obavijest o ljetovanju djece 2016. – Gradski ured za branitelje

Poštovani,
Gradski ured za branitelje slijedom Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14), provodi organizirano ljetovanje za 310 djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osnovnoškolskog uzrasta i slabijeg socijalno ekonomskog statusa (ukupan prihod po članu obitelji do 1.995,60 kn).

Ljetovanje je organizirano u Domu Crvenog križa u Novom Vinodolskom.

Zahtjevu za ljetovanje prilaže se sljedeća dokumentacija:
• rodni list za dijete koje odlazi na ljetovanje (neovisno o starosti izvatka)
• dokaz o prebivalištu u Gradu Zagrebu za roditelja podnositelja zahtjeva (preslika osobne iskaznice)
• dokaz o statusu hrvatskog branitelja
• preslika rješenja o dječjem doplatku (ostali podaci o visini primanja daju se izjavom –
Korisnici obiteljskih paketa nisu obvezni dostaviti naprijed navedenu dokumentaciju.

Zahtjevi za ljetovanje se zaprimaju u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14, od srijede 01. lipnja 2016. do popunjenosti kapaciteta, a potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 01/6100-330 te 01/6166-282.
S poštovanjem,
Gradski ured za branitelje